Försäljning

Auktionsdatum :
2021-09-03
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111**
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 904
Total budvolym :
1 503
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
0,79
Antal bud :
16
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-1,6535(119,849)
Lägsta ränta :
-1,6670(119,958)
Högsta ränta :
-1,6171(119,554)
% of Eq Price Lvl :
43,00