Försäljning

Auktionsdatum :
2021-09-03
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115**
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
2 168
Emitterat institutioner:
1 193
Teckningskvot :
1,45
Antal bud :
22
Antal acc bud :
14
Snittränta :
-1,3189(129,132)
Lägsta ränta :
-1,3400(129,618)
Högsta ränta :
-1,3150(129,042)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2021-09-03
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111**
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 904
Total budvolym :
1 503
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
0,79
Antal bud :
16
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-1,6535(119,849)
Lägsta ränta :
-1,6670(119,958)
Högsta ränta :
-1,6171(119,554)
% of Eq Price Lvl :
43,00