Försäljning

Auktionsdatum :
2021-01-13
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
4 000
Total budvolym :
15 200
Emitterat institutioner:
4 000
Teckningskvot :
3,80
Antal bud :
35
Antal acc bud :
12
Snittränta :
-0,1589(106,787)
Lägsta ränta :
-0,1650(106,825)
Högsta ränta :
-0,1570(106,776)
% of Eq Price Lvl :
72,00