Försäljning

Auktionsdatum :
2020-11-04
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,50
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
4,12
Antal bud :
21
Antal acc bud :
10
Snittränta :
-0,3776(113,135)
Lägsta ränta :
-0,3800(113,147)
Högsta ränta :
-0,3770(113,132)
% of Eq Price Lvl :
51,54