Försäljning

Auktionsdatum :
2020-10-07
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 891
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,89
Antal bud :
30
Antal acc bud :
1
Snittränta :
0,0730(125,233)
Lägsta ränta :
0,0730(125,233)
Högsta ränta :
0,0730(125,233)
% of Eq Price Lvl :
100,00