Försäljning

Auktionsdatum :
2020-09-23
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1062
ISINkod :
SE0013935319
Kupong % :
0,125
Förfall :
2031-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 889
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,89
Antal bud :
15
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-0,0133(101,471)
Lägsta ränta :
-0,0150(101,490)
Högsta ränta :
-0,0131(101,469)
% of Eq Price Lvl :
90,00