Försäljning

Auktionsdatum :
2020-09-17
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,13
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
4,80
Antal bud :
32
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-1,3274(116,816)
Lägsta ränta :
-1,3310(116,840)
Högsta ränta :
-1,3250(116,800)
% of Eq Price Lvl :
16,00