Försäljning

Auktionsdatum :
2020-08-12
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1062
ISINkod :
SE0013935319
Kupong % :
0,125
Förfall :
2031-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
9 050
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
4,53
Antal bud :
33
Antal acc bud :
4
Snittränta :
0,0660(100,631)
Lägsta ränta :
0,0650(100,642)
Högsta ränta :
0,0710(100,578)
% of Eq Price Lvl :
100,00