Försäljning

Auktionsdatum :
2020-08-12
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,00
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
3,18
Antal bud :
28
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-0,1775(107,401)
Lägsta ränta :
-0,1800(107,417)
Högsta ränta :
-0,1750(107,384)
% of Eq Price Lvl :
10,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2020-08-12
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1062
ISINkod :
SE0013935319
Kupong % :
0,13
Förfall :
2031-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
4,53
Antal bud :
33
Antal acc bud :
4
Snittränta :
0,0660(100,631)
Lägsta ränta :
0,0650(100,642)
Högsta ränta :
0,0710(100,578)
% of Eq Price Lvl :
100,00