Försäljning

Auktionsdatum :
2020-07-01
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
3 275
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
3,28
Antal bud :
18
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-0,3248(113,856)
Lägsta ränta :
-0,3300(113,883)
Högsta ränta :
-0,3210(113,836)
% of Eq Price Lvl :
36,67