Försäljning

Auktionsdatum :
2020-07-01
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1062
ISINkod :
SE0013935319
Kupong % :
0,125
Förfall :
2031-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
4 000
Total budvolym :
12 901
Emitterat institutioner:
4 000
Teckningskvot :
3,23
Antal bud :
53
Antal acc bud :
22
Snittränta :
0,0487(100,826)
Lägsta ränta :
0,0370(100,953)
Högsta ränta :
0,0530(100,779)
% of Eq Price Lvl :
81,36