Försäljning

Auktionsdatum :
2020-06-24
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0013888070
Förfall :
2020-09-16
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
22 950
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
3,06
Antal bud :
35
Antal acc bud :
19
Snittränta :
-0,1260(100,029)
Lägsta ränta :
-0,1600(100,036)
Högsta ränta :
-0,1200(100,027)
% of Eq Price Lvl :
60,00