Försäljning

Auktionsdatum :
2020-06-24
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0014555991
Förfall :
2021-06-16
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
16 940
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,26
Antal bud :
41
Antal acc bud :
25
Snittränta :
-0,1061(100,105)
Lägsta ränta :
-0,1610(100,159)
Högsta ränta :
-0,0900(100,089)
% of Eq Price Lvl :
64,00