Försäljning

Auktionsdatum :
2020-03-26
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1062
ISINkod :
SE0013935319
Kupong % :
0,125
Förfall :
2031-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
4 000
Total budvolym :
6 690
Emitterat institutioner:
1 640
Teckningskvot :
1,67
Antal bud :
21
Antal acc bud :
11
Snittränta :
0,1233(100,019)
Lägsta ränta :
0,1070(100,199)
Högsta ränta :
0,1251(99,999)
% of Eq Price Lvl :
100,00