2020-03-26

Uppköp

Auktionsdatum :
2020-03-26
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 811
Total budvolym :
 
Uppköpt institutioner:
 
Teckningskvot :
Antal bud :
 
Antal acc bud :
 
Snittränta :
 ( )
Lägsta ränta :
 ( )
Högsta ränta :
 ( )
Uppköpsränta :
0,0100
% of Eq Price Lvl :
 

Försäljning

Auktionsdatum :
2020-03-26
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1062
ISINkod :
SE0013935319
Kupong % :
0,125
Förfall :
2031-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
4 000
Total budvolym :
6 690
Emitterat institutioner:
1 640
Teckningskvot :
1,67
Antal bud :
21
Antal acc bud :
11
Snittränta :
0,1233(100,019)
Lägsta ränta :
0,1070(100,199)
Högsta ränta :
0,1251(99,999)
% of Eq Price Lvl :
100,00