Försäljning

Auktionsdatum :
2020-01-29
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
5 500
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
3,67
Antal bud :
24
Antal acc bud :
4
Snittränta :
0,0069(107,267)
Lägsta ränta :
0,0050(107,287)
Högsta ränta :
0,0070(107,266)
% of Eq Price Lvl :
93,14