Försäljning

Auktionsdatum :
2019-10-09
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 975
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,95
Antal bud :
13
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-0,1750(131,019)
Lägsta ränta :
-0,1850(131,168)
Högsta ränta :
-0,1731(130,990)
% of Eq Price Lvl :
70,00