Försäljning

Auktionsdatum :
2019-09-11
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 950
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,90
Antal bud :
10
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-0,3084(109,308)
Lägsta ränta :
-0,3100(109,323)
Högsta ränta :
-0,3070(109,295)
% of Eq Price Lvl :
55,00