Försäljning

Auktionsdatum :
2019-09-11
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 950
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,90
Antal bud :
10
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-0,3084(109,308)
Lägsta ränta :
-0,3100(109,323)
Högsta ränta :
-0,3070(109,295)
% of Eq Price Lvl :
55,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2019-09-11
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
3 784
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
3,78
Antal bud :
17
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-0,1811(109,560)
Lägsta ränta :
-0,1894(109,650)
Högsta ränta :
-0,1800(109,548)
% of Eq Price Lvl :
63,00