Försäljning

Auktionsdatum :
2019-01-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 125
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,25
Antal bud :
10
Antal acc bud :
4
Snittränta :
0,8012(118,250)
Lägsta ränta :
0,7900(118,406)
Högsta ränta :
0,8040(118,211)
% of Eq Price Lvl :
65,00