Försäljning

Auktionsdatum :
2018-12-03
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,00
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 227
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :