Försäljning

Auktionsdatum :
2018-12-03
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 227
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2018-12-03
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
4 000
Total budvolym :
11 124
Emitterat institutioner:
4 000
Teckningskvot :
2,78
Antal bud :
24
Antal acc bud :
4
Snittränta :
0,6925(100,603)
Lägsta ränta :
0,6900(100,630)
Högsta ränta :
0,6926(100,602)
% of Eq Price Lvl :
87,50