Försäljning

Auktionsdatum :
2018-03-21
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 765
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,53
Antal bud :
23
Antal acc bud :
6
Snittränta :
1,1025(114,994)
Lägsta ränta :
1,0975(115,065)
Högsta ränta :
1,1050(114,959)
% of Eq Price Lvl :
51,72