Försäljning

Auktionsdatum :
2017-01-31
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
14 200
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,84
Antal bud :
24
Antal acc bud :
5
Snittränta :
1,0358(96,972)
Lägsta ränta :
1,0340(96,991)
Högsta ränta :
1,0370(96,959)
% of Eq Price Lvl :
46,77