2017-01-31

Uppköp

Auktionsdatum :
2017-01-31
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
4 764
Total budvolym :
 
Uppköpt institutioner:
 
Teckningskvot :
Antal bud :
 
Antal acc bud :
 
Snittränta :
 ( )
Lägsta ränta :
 ( )
Högsta ränta :
 ( )
Uppköpsränta :
0,7750
% of Eq Price Lvl :
 

Försäljning

Auktionsdatum :
2017-01-31
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
14 200
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,84
Antal bud :
24
Antal acc bud :
5
Snittränta :
1,0358(96,972)
Lägsta ränta :
1,0340(96,991)
Högsta ränta :
1,0370(96,959)
% of Eq Price Lvl :
46,77