Försäljning

Auktionsdatum :
2017-05-31
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
3 725
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,48
Antal bud :
25
Antal acc bud :
13
Snittränta :
0,4986(104,614)
Lägsta ränta :
0,4950(104,648)
Högsta ränta :
0,5000(104,601)
% of Eq Price Lvl :
62,50