Försäljning

Auktionsdatum :
2017-04-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
2 285
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
2,29
Antal bud :
18
Antal acc bud :
10
Snittränta :
0,7604(99,890)
Lägsta ränta :
0,7550(99,947)
Högsta ränta :
0,7630(99,862)
% of Eq Price Lvl :
26,50