Försäljning

Auktionsdatum :
2017-04-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
4 180
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,79
Antal bud :
15
Antal acc bud :
8
Snittränta :
0,1055(109,113)
Lägsta ränta :
0,1000(109,151)
Högsta ränta :
0,1090(109,089)
% of Eq Price Lvl :
16,33

Försäljning

Auktionsdatum :
2017-04-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
2 285
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
2,29
Antal bud :
18
Antal acc bud :
10
Snittränta :
0,7604(99,890)
Lägsta ränta :
0,7550(99,947)
Högsta ränta :
0,7630(99,862)
% of Eq Price Lvl :
26,50