Försäljning

Auktionsdatum :
2017-01-11
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
4 900
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
3,27
Antal bud :
29
Antal acc bud :
9
Snittränta :
0,5732(104,068)
Lägsta ränta :
0,5730(104,070)
Högsta ränta :
0,5748(104,052)
% of Eq Price Lvl :
2,00