Försäljning

Auktionsdatum :
2017-01-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
875
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,75
Antal bud :
15
Antal acc bud :
12
Snittränta :
-1,4190(123,123)
Lägsta ränta :
-1,4300(123,234)
Högsta ränta :
-1,4100(123,032)
% of Eq Price Lvl :
40,00