Försäljning

Auktionsdatum :
2017-01-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
520
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
2,08
Antal bud :
15
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-0,6150(114,594)
Lägsta ränta :
-0,6230(114,735)
Högsta ränta :
-0,6000(114,331)
% of Eq Price Lvl :
60,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2017-01-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
875
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,75
Antal bud :
15
Antal acc bud :
12
Snittränta :
-1,4190(123,123)
Lägsta ränta :
-1,4300(123,234)
Högsta ränta :
-1,4100(123,032)
% of Eq Price Lvl :
40,00