Försäljning

Auktionsdatum :
2017-01-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
520
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
2,08
Antal bud :
15
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-0,6150(114,594)
Lägsta ränta :
-0,6230(114,735)
Högsta ränta :
-0,6000(114,331)
% of Eq Price Lvl :
60,00