Försäljning

Auktionsdatum :
2016-04-07
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
885
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,77
Antal bud :
11
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-1,1030(120,059)
Lägsta ränta :
-1,1050(120,080)
Högsta ränta :
-1,1000(120,027)
% of Eq Price Lvl :
100,00