Försäljning

Auktionsdatum :
2016-11-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
2 713
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
1,36
Antal bud :
20
Antal acc bud :
15
Snittränta :
0,4750(105,088)
Lägsta ränta :
0,4650(105,187)
Högsta ränta :
0,4813(105,025)
% of Eq Price Lvl :
14,00