Försäljning

Auktionsdatum :
2016-09-21
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
5 475
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,74
Antal bud :
19
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-0,6563(112,259)
Lägsta ränta :
-0,6660(112,285)
Högsta ränta :
-0,6540(112,252)
% of Eq Price Lvl :
75,00