Försäljning

Auktionsdatum :
2016-09-21
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
5 135
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
3,42
Antal bud :
27
Antal acc bud :
13
Snittränta :
-0,1276(111,680)
Lägsta ränta :
-0,1340(111,729)
Högsta ränta :
-0,1250(111,660)
% of Eq Price Lvl :
30,65

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-09-21
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
5 475
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,74
Antal bud :
19
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-0,6563(112,259)
Lägsta ränta :
-0,6660(112,285)
Högsta ränta :
-0,6540(112,252)
% of Eq Price Lvl :
75,00