Försäljning

Auktionsdatum :
2016-09-21
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
5 135
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
3,42
Antal bud :
27
Antal acc bud :
13
Snittränta :
-0,1276(111,680)
Lägsta ränta :
-0,1340(111,729)
Högsta ränta :
-0,1250(111,660)
% of Eq Price Lvl :
30,65