Försäljning

Auktionsdatum :
2016-03-16
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
18 100
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
5,17
Antal bud :
37
Antal acc bud :
15
Snittränta :
-0,0272(123,660)
Lägsta ränta :
-0,0311(123,681)
Högsta ränta :
-0,0250(123,648)
% of Eq Price Lvl :
3,80