Försäljning

Auktionsdatum :
2016-04-06
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008241475
Förfall :
2016-07-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
20 150
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,02
Antal bud :
41
Antal acc bud :
19
Snittränta :
-0,6658(100,191)
Lägsta ränta :
-0,6900(100,198)
Högsta ränta :
-0,6550(100,188)
% of Eq Price Lvl :
1,00