Försäljning

Auktionsdatum :
2016-04-06
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008129514
Förfall :
2016-09-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 391
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,28
Antal bud :
31
Antal acc bud :
12
Snittränta :
-0,6658(100,308)
Lägsta ränta :
-0,6900(100,319)
Högsta ränta :
-0,6580(100,304)
% of Eq Price Lvl :
95,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-04-06
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008241475
Förfall :
2016-07-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
20 150
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,02
Antal bud :
41
Antal acc bud :
19
Snittränta :
-0,6658(100,191)
Lägsta ränta :
-0,6900(100,198)
Högsta ränta :
-0,6550(100,188)
% of Eq Price Lvl :
1,00