Försäljning

Auktionsdatum :
2015-09-23
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007158019
Förfall :
2015-12-16
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
18 625
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,48
Antal bud :
24
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-0,5091(100,116)
Lägsta ränta :
-0,5180(100,118)
Högsta ränta :
-0,5050(100,115)
% of Eq Price Lvl :
69,90