Försäljning

Auktionsdatum :
2015-08-26
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007439237
Förfall :
2016-03-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 830
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,37
Antal bud :
40
Antal acc bud :
21
Snittränta :
-0,5516(100,309)
Lägsta ränta :
-0,5780(100,324)
Högsta ränta :
-0,5410(100,303)
% of Eq Price Lvl :
69,64