Försäljning

Auktionsdatum :
2015-08-12
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007158019
Förfall :
2015-12-16
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
12 486
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
1,66
Antal bud :
23
Antal acc bud :
11
Snittränta :
-0,5209(100,180)
Lägsta ränta :
-0,5510(100,190)
Högsta ränta :
-0,5110(100,176)
% of Eq Price Lvl :
11,80