Försäljning

Auktionsdatum :
2015-06-24
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006877585
Förfall :
2015-09-16
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
17 445
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,33
Antal bud :
33
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-0,3959(100,090)
Lägsta ränta :
-0,4010(100,091)
Högsta ränta :
-0,3850(100,088)
% of Eq Price Lvl :
30,00