Försäljning

Auktionsdatum :
2015-06-24
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007158019
Förfall :
2015-12-16
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
19 700
Emitterat institutioner:
15 000
Teckningskvot :
1,31
Antal bud :
40
Antal acc bud :
27
Snittränta :
-0,3837(100,185)
Lägsta ränta :
-0,4101(100,198)
Högsta ränta :
-0,3610(100,174)
% of Eq Price Lvl :
50,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-06-24
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006877585
Förfall :
2015-09-16
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
17 445
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,33
Antal bud :
33
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-0,3959(100,090)
Lägsta ränta :
-0,4010(100,091)
Högsta ränta :
-0,3850(100,088)
% of Eq Price Lvl :
30,00