Försäljning

Auktionsdatum :
2015-04-01
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006965224
Förfall :
2015-07-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
21 386
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,14
Antal bud :
53
Antal acc bud :
23
Snittränta :
-0,2784(100,077)
Lägsta ränta :
-0,3000(100,083)
Högsta ränta :
-0,2700(100,074)
% of Eq Price Lvl :
25,00