Försäljning

Auktionsdatum :
2015-02-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 575
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
5,15
Antal bud :
15
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,7750(108,612)
Lägsta ränta :
-0,7750(108,612)
Högsta ränta :
-0,7750(108,612)
% of Eq Price Lvl :
100,00