Försäljning

Auktionsdatum :
2015-02-04
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006510293
Förfall :
2015-06-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
22 950
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
4,59
Antal bud :
38
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-0,0355(100,013)
Lägsta ränta :
-0,0400(100,015)
Högsta ränta :
-0,0250(100,009)
% of Eq Price Lvl :
41,67