Försäljning

Auktionsdatum :
2015-02-04
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006510293
Förfall :
2015-06-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
22 950
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
4,59
Antal bud :
38
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-0,0355(100,013)
Lägsta ränta :
-0,0400(100,015)
Högsta ränta :
-0,0250(100,009)
% of Eq Price Lvl :
41,67

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-02-04
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006758744
Förfall :
2015-05-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
29 210
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,92
Antal bud :
59
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-0,0217(100,006)
Lägsta ränta :
-0,0500(100,014)
Högsta ränta :
-0,0130(100,004)
% of Eq Price Lvl :
80,00