Försäljning

Auktionsdatum :
2015-01-21
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006510293
Förfall :
2015-06-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
15 770
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,15
Antal bud :
38
Antal acc bud :
11
Snittränta :
0,0530(99,979)
Lägsta ränta :
0,0300(99,988)
Högsta ränta :
0,0730(99,971)
% of Eq Price Lvl :
80,00